Saloni Bosna i Hercegovina

Saloni u Bosni i Hercegovini u kojima možete da kupite Dodić nameštaj


Mesto Naziv salona Adresa Telefon E-Mail
Bijeljina Gama S Hase bb 00 387 55 259 300 majinovicsasa@gmail.com
ČitlukDesetka Doo Kralja Tomislava 1600 387 36 644 612 ivanaz@ivankovicnamjestaj.com
Glamočani Saga Nameštaj Glamočani Banja Luka 00 387 51 509 240 sagaprnjavor@yahoo.com
Gračanica Brezje Branilaca Grada bb 00 387 35 704 423 brezje.doo@bih.net.ba
Gradačac Sinedo-commerc Ormanica 00 387 49 745 650 sinedo@bih.net.ba
Jelah Tik Jelah Mostarska bb 00 387 32 667 610 tiknam@bih.net.ba
Prnjavor Saga Nameštaj Magistralni put BB 00 387 51 645 030 sagadoo@gmail.com
Sarajevo IDM Trg Nikole Tesle 65 00 387 57 340 989 idmdoo.is@gmail.com
Tešanj Salkić Tešanjka bb 00 387 61 615 378 imerima@salkic.co.ba
TrebinjeDesetka DooStepe Stepanovica bb 00 387 59 241 032 ivanaz@ivankovicnamjestaj.com
Trebinje Vidaković Milentija Perovića bb 00 387 59 285 020 vidakovickomerc@gmail.com
Zvornik MegaSistem Pađane 00 387 56 398 668 zvornik@domax.rs
Široki Brijeg Desetka Doo Visoka Glavica BB 00 387 39 705 390 ivanaz@ivankovicnamjestaj.com